Mirosław Pawłowski

Mirosław Pawłowski na tle swoich grafik w galerii spa spot w Nałęczowie.

Mirosław Pawłowski na tle swoich grafik w galerii sztuki spa spot w Nałęczowie.

Sprowadzenie twarzy postaci do roli maski czy zredukowanego znaku,
jest moim osobistym komentarzem współczesności.
Mirosław Pawłowski

Artysta zakamuflowany

Imponującą ścieżkę kariery artystycznej Mirosława Pawłowskiego wyznacza ponad 60 wystaw indywidualnych, wliczając prezentację najnowszych prac w Japonii, w prestiżowej galerii CASO (Contemporary Art Space, Osaka). Artysta brał też udział w ok. 250 wystawach zbiorowych.

Jak mówi Mirosław Pawłowski, programowe zatarcie czytelności obrazu, sprowadzenie twarzy postaci do roli maski czy pewnego zredukowanego znaku, które jest motywem przewodnim całego cyklu jego prac „Kamuflaż”, jest osobistym komentarzem współczesności. „Zacieranie czytelności obrazu rzeczywistego prowadzi nieuchronnie do specyficznej gry pomiędzy tym, co potencjalne, istniejące w sferze idei, pamięci obrazu a tym, co skonkretyzowane w skończonej odbitce graficznej. Dla mnie jest to proces redukowania znaków plastycznych, ale nie znaczeń” – podkreśla artysta. Manipulowanie zarejestrowaną uprzednio rzeczywistością prowadzi go najczęściej do takiego jej przekształcenia, iż efekt obrazowy staje się pewną sumą, uogólnieniem wielu konkretnych obrazów. Może też prowadzić do zupełnego niemal rozluźnienia związków znaczeniowych między tym, co było dla Pawłowskiego punktem wyjścia a tym, co okazało się finalnym efektem. „Tym sposobem wyjściowy obraz zostaje odarty z pospolitości i banalności, a problem fałszu i prawdy matrycy wobec rzeczywistości – zniesiony” – mówi Pawłowski.

Cykl "Kamuflaż" Mirosława Pawłowskiego w galerii spa spot.

Cykl „Kamuflaż” Mirosława Pawłowskiego w galerii spa spot.

Prof. Mirosław Pawłowski należy do ścisłego grona najlepszych polskich grafików. Świadczą o tym nie tylko liczne wystawy, ale także znaczące nagrody i wyróżnienia od stypendium za najlepszy dyplom w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu w 1981 roku do Nagrody Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Międzynarodowym Triennale Grafiki 2012 w Krakowie za pracę „Kamuflaż- Skan 3” (obejrzyj katalog). Oprócz pracy artystycznej Mirosław Pawłowski prowadzi intensywną działalność dydaktyczną. Od 1982 roku pracuje w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), największej tego typu uczelni w Polsce, gdzie kieruje Pracownią Serigrafii na Wydziale Grafiki. Należy do władz UAP pełniąc funkcję pełnomocnika rektora ds. promocji i wydawnictw. Wernisaż wystawy Mirosława Pawłowskiego „Kamuflaż” odbył się w galerii spa spot 10 listopada 2012 roku.