Adam Myjak

Adam Myjak: "Portret X", 2015, kamionka. Galeria sztuki spa spot w Nałęczowie. © spa spot

Adam Myjak: „Portret X”, 2015, kamionka. Galeria sztuki spa spot w Nałęczowie. © spa spot

Rzeźby naznaczone emocjami

To była kolejna znacząca wystawa w galerii sztuki spa spot im. Jacka Sempolińskiego w Nałęczowie. Swoje rzeźby i rysunki prezentował Adam Myjak.

„Tworząc rzeźbę mam ambicję, by emanowała z niej energia, nie do określenia w słowach, ślad przeżycia prowadzącego do refleksji – podkreśla Adam Myjak. – Rzeźba w swojej formie musi zawierać ważny sygnał. I ktoś inny ma go odczytać. Ja jednak nie mam wpływu na ostateczną interpretację”.

Adam Myjak w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. © spa spot

Adam Myjak w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.© spa spot

Adam Myjak pokazał w galerii sztuki spa spot rzeźby małego formatu. „Ostatnio mam obsesję na punkcie dużych rzeczy, coraz większych. A tutaj zostałem zmuszony do pewnej kameralności. Wybrałem kilka ceramik z cyklu Portret X. Wbrew pozorom terakota to trudna dziedzina, te prace wymagają dużej wiedzy technologicznej i warsztatowej. I samozaparcia” – powiedział podczas wernisażu artysta. Wernisaż  odbył się 17 czerwca 2015 roku.

Zobacz katalog wystawy.

Rzeźbom towarzyszyły rysunki węglem. „Czasami rysuję swoje rzeźby, nawet gdy są to pejzaże, to one też są rzeźbami – wyjaśnił Adam Myjak. – Dopowiadam do moich rzeźb dalszy ciąg, dopełniam to, czego nie udało mi się pokazać w rzeźbie, a co gdzieś nadal we mnie krąży”.

Migawki z wernisażu

Dwugłos historyków sztuki

„Wiodącym tematem kreacji Adama Myjaka jest „ludzki pejzaż”, intymna przestrzeń skupiona wokół kondycji człowieka współczesnego, ponadczasowa prawda o nieuchronności przemijania, „egzystencjalny aromat” metafizycznych przeżyć odczuwany w skali jednostki, jak i w wymiarze uniwersalnym” – tak o prof. Myjaku pisze Anna Podsiadły, historyk sztuki z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Świat Adama Myjaka to świat ludzkich przeżyć” – uważa historyk sztuki prof. Lechosław Lameński, kierownik Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL . Jego zdaniem, mimo że sztuka Myjaka ewoluuje w miarę upływu lat, zachodzą zmiany w sposobie modelowania ludzkiego ciała, pojawiają się nowe materiały, np. połączone różne gatunki drewna, ciągle jest on zainteresowany człowiekiem.

Adam Myjak o galerii sztuki spa spot w Nałęczowie

„Miejsce mnie zaczarowało dlatego, że są tu prace Jacka Sempolińskiego, patrona galerii – podkreśla Adam Myjak. – Cieszy mnie, że ta galeria jest, że jest ktoś, kto tak bardzo zawierzył Sempolińskiemu, nie tylko jako artyście, ale także jako teoretykowi i znawcy sztuki”.

Nagle galeria spa spot zaczęła funkcjonować w obiegu ogólnopolskim.
To bardzo piękne miejsce, nie chcę jeszcze użyć słowa kultowe,
ale blisko – mówi Adam Myjak.

Adam Myjak jest profesorem zwyczajnym w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzi pracownię dyplomującą na wydziale rzeźby i pracownię rzeźby na wydziale grafiki. Pracuje również na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Artystycznym UMCS prowadząc tam Zakład Rzeźby. W 2005 za zasługi dla kultury polskiej, otrzymał złoty medal Gloria Artis. W 2012 roku po raz piąty został Rektorem ASP w Warszawie.

Zobacz także autorską stronę Adama Myjaka.