Stanisław Bałdyga

Szukam przestrzeni, światła, formy, harmonii, rytmu, struktury

Stanisław Bałdyga od ponad czterdziestu lat zajmuje się grafiką. Dla wrażliwego odbiorcy jego prace nie są obojętne.

Jego sztuka jest silnie związana z naturą, artysta uwypukla strukturę materii, często niewidoczną przy pobieżnym spojrzeniu podkreślając różnorodność form bezpośrednio otaczającego nas świata. W swoich pracach ciągle poszukuje. „Szukam przestrzeni, światła, formy, harmonii, rytmu, struktury – mówi Stanisław Bałdyga.  Moje działania jako artysty są zarówno intuicyjne, jak i zaprogramowane, celowe” (katalog).

Perfekcyjnie opanowana technika linorytu, talent obserwacyjny i wyrafinowana wrażliwość pozwalają Bałdydze tworzyć obrazy pozornie proste i łatwe w odbiorze. Widzowi nie wolno domyślić się, że są one często rezultatem wielu miesięcy żmudnej pracy, a jakakolwiek pomyłka w trakcie tworzenia dyskwalifikuje całe dzieło.

Staszek Bałdyga pracuje w swoim wielkim domu, w otoczeniu setek dzieł sztuki, głównie grafik, których autorami są przyjaciele z całego świata  w domu, który jest nie tylko wielką galerią, ale też pracownią artystyczną żony, Barbary Sosnowskiej-Bałdygowej i córki, Małgorzaty Bałdyga-Nowakowskiej. Na dodatek pracuje w otoczeniu zakochanych w nim wnuków, którzy zapewne także zostaną artystami.

Wernisaż grafiki Stanisława Bałdygi w galerii spa spot odbył się 15 października 2011 roku.